Psalmberijming 1773 online dating

Op oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat de Hersteld Hervormde Kerk gebonden is aan de overeenkomst die zij op 31 augustus 2004 sloot met de Protestantse Kerk in Nederland over de naamgeving. Een kleine tien jaar na de oprichting is het kerkelijk leven op veel plaatsen genormaliseerd, al is de pijn van de scheuring nog lang niet overal verdwenen.

Sinds die tijd wordt de naam Hersteld Hervormde Kerk gebruikt. Dit werk wordt verricht vanuit en in samenwerking met de voormalige Oud Gereformeerde Gemeente ter plaatse. Op veel plaatsen zijn nieuwe kerkgebouwen verrezen, zoals in Boven-Hardinxveld, Sommelsdijk, Elspeet, Putten en Sint-Annaland.

Dit is een kerkgenootschap in Malawi met 17.000 Ds. Sommige gemeenten, zoals Staphorst hebben deze in eigendom gekregen.Reformatie (16e eeuw) Protestantisme in Nederland Doopsgezinden (16e eeuw) Gereformeerd protestantisme Nederduitse Gereformeerde Kerk (16e eeuw) Synode van Dordrecht (1618-1619) Nadere Reformatie (17e-18e eeuw) Nederlands Hervormde Kerk (1816) Afscheiding (1834) Ledeboeriaanse Gemeenten (1840) Doleantie (1886) Gereformeerde Kerken in Nederland (1892) De Vereniging (1907) Vrijmaking (1944) Samen op Weg-proces (vanaf 1961) Protestantse Kerk in Nederland (2004) Lutheranisme Lutheranisme Vrijzinnig-Protestantisme Vrijzinnig protestantisme Midden-orthodoxie Protestantse Kerk in Nederland Modern-Gereformeerd Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Orthodox Protestantisme Calvinisme Gereformeerd protestantisme Orthodox-protestantisme Orthodox Gereformeerd Orthodox-gereformeerden Bevindelijk Gereformeerden Bevindelijk gereformeerden Evangelisch Evangelisch Christendom Vrijzinnig-Protestants Algemene Doopsgezinde Sociëteit Remonstrantse Broederschap Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Quakers Protestantse Kerk in Nederland Protestantse Kerk in Nederland Confessionele Vereniging Gereformeerde Bond Orthodox-gereformeerden Confessionele Vereniging (PKN) Gereformeerde Bond (PKN) Confessioneel Gereformeerd Beraad (PKN) Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Nederlands Gereformeerde Kerken Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Christelijke Gereformeerde Kerken Bevindelijk gereformeerden Gereformeerde Bond (PKN) Hersteld Hervormde Kerk Christelijke Gereformeerde Kerken Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Gemeenten in Nederland Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband Vrije gemeente Thuislezers Evangelisch Christendom Baptisten Evangelische gemeenten Pinkstergemeenten De Hersteld Hervormde Kerk is een bevindelijk gereformeerd Nederlands kerkgenootschap, dat grotendeels bestaat uit leden van de Hervormde Kerk die wegens gewetensbezwaren buiten de fusie wilden blijven met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk, die samen op opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).Tot de HHK behoren voornamelijk gemeenten die eerder tot de orthodox-hervormde richtingen van de Gereformeerde Bond en Het Gekrookte Riet gerekend werden.Bij het jeugdwerk werkt men ook samen en er is de mogelijkheid tot kanselruil met dit kerkgenootschap.In bijna alle Hersteld Hervormde Gemeenten wordt tijdens de kerkdienst gelezen uit de Statenvertaling.

Leave a Reply